Nätverk och projekt

SBA

Stockholms Business Alliance SBA

Ekerö kommun ingår i Stockholms Business Alliance (SBA), som är ett avtalsbaserat partnerskap mellan kommunerna i Stockholm-Mälarregionen med syfte att utveckla och fördjupa det näringslivspolitiska samarbetet, det lokala näringslivsklimatet och öka regionens internationella konkurrenskraft.

Företagsorganisationer:

Mälaröarnas Företagarförening (MFF) är en sammanslutning om ca 300 av Ekerö kommuns verksamma företag eller företag med annan stark anknytning till kommunen. Ordförande är Mathias Dillman, Ekerö Rederi AB.

Företagarna i Ekerö Centrum är en sammanslutning av företagare i Ekerö centrum. Ordförande är Thorbjörn Rönnlund, Din Syn Ekerö Optik.

Stockholms Handelskammare ordnar medlemsmöten och driver frågor av speciellt intresse för företagen i Stockholmsregionen. För närvarande finns ingen lokal representant på Ekerö utan du ombes kontakta Stockholmskontoret.

Företagarna Ekerö är Sveriges största företagarorganisation och har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Ekerös ordförande är Monicas Svensson.

SELMA - kvinnligt företagarnätverk på Mälaröarna. SELMA bjuder in alla kvinnor som bor och/eller har företag på Mälaröarna att delta. Ordförande är Christin Blomberg.

Lantbrukarnas riksförbund - LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Ekerös representant är Lars Andersson.

Se länkar för mer information om respektive organisation.