Näringslivspolitik

En väsentlig del i kommunens arbete med näringslivsfrågor är att samarbeta med andra. Lokalt är Näringslivsrådet en viktig mötesplats för dialog och diskussion. Stockholm Business Alliance (SBA) är ett samarbete på regional nivå.

SBA

Stockholms Business Alliance SBA

Ekerö kommun ingår i Stockholms Business Alliance (SBA), som är ett avtalsbaserat partnerskap mellan kommunerna i Stockholm-Mälarregionen med syfte att utveckla och fördjupa det näringslivspolitiska samarbetet, det lokala näringslivsklimatet och öka regionens internationella konkurrenskraft.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för samverkan mellan den kommunala organisationen och det lokala näringslivet. Näringslivsrådet bildades 1999 som ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt. Näringslivsrådet består av sju politiker och sju representanter för näringslivet.

Näringslivpolicy

Kommunledningskontoret fick 2011 uppdraget att ta fram en Näringslivspolicy för Ekerö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 att anta Näringslivspolicyn som hittas här: Näringslivspolicy