Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för samverkan mellan den kommunala organisationen och det lokala näringslivet.

Syfte

Näringslivsrådet bildades 1999. Det är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är också att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Sammansättning

Näringslivsrådet består av sju politiker och sju representanter för näringslivet.
Ordinarie ledamöter i Näringslivsrådet under mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 är:

Politiker:

Kent Söderberg (M), ordförande
Lena Samuelsson (KD), vice ordförande
Ove Wallin (C)
Hans Henriksen (L)
Hanna Svensson (S)
Sam Spjuth (MP)
Kent Einarsson (SD)

Näringslivsrepresentanter:

Thorbjörn Rönnlund, Ekerö centrums företagareförening
Susanna Kihl, Företagarna Ekerö
Bo Öhlin, Nyföretagarcentrum Ekerö
Lars Andersson, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Mathias Dillman, Mälaröarnas Företagarförening (MFF)
Ingen representant för närvarande från Stockholms Handelskammare
Christin Blomberg, SELMA (kvinnligt nätverk i Ekerö)       

Kommunens representanter:

Johan Elfver, näringslivschef
Christina Hedberg, kommundirektör
Adam Reuterskiöld, kommunalråd (M)
Merete Palmberg, näringslivskoordinator & näringslivsrådets sekreterare

Näringslivsrådets beredning:

Näringslivsrådets beredning ses fyra gånger per år och använder mötestiden till att träffa företagare i kommunen. Vi träffas under 2019 på Destination Ekerö. Är du intresserad i att komma och träffa Näringslivsrådet och diskutera "dina" frågor? Hör av dig till någon av företagsorganisationerna: SELMA, MFF, LRF, Företagarna Ekerö, Ekerö centrums företagareförening eller Nyföretagarcentrum.