Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för samverkan mellan den kommunala organisationen och det lokala näringslivet.

Syfte

Näringslivsrådet bildades 1999. Det är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är också att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Sammansättning

Näringslivsrådet består av sju politiker och sju representanter för näringslivet.
Ordinarie ledamöter i Näringslivsrådet under mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31 är:

Politiker:

Ingemar Hertz (M), ordförande
Gunnar Pihl (L)
Mats Ahlbom (M)
Ove Wallin (C)
Hanna Svensson (S)
Carl Ståhle (MP)
Lena Samuelsson (KD), vice ordförande

Näringslivsrepresentanter:

Thorbjörn Rönnlund, Ekerö centrums företagareförening
Katarina Magnusson, Företagarna Ekerö
Bo Öhlin, Nyföretagarcentrum Ekerö
Lars Andersson, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Joakim Becker, Mälaröarnas Företagarförening (MFF)
Ingen representant för närvarande från Stockholms Handelskammare
Christin Blomberg, SELMA (kvinnligt nätverk i Ekerö)       

Kommunens representanter:

Stefan Pellén, näringslivschef
Lars Hortlund, kommundirektör
Adam Reuterskiöld, kommunalråd (M)
Merete Palmberg, näringslivskoordinator & näringslivsrådets sekreterare

Näringslivsrådets beredningsgrupp:

I Näringslivsrådets beredningsgrupp sitter politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter. Gruppen ses fyra gånger per år och använder mötestiden till att besöka företag i kommunen.
Gruppen består av:
Ingemar Hertz (M), ordförande, Ove Wallin (C), Carl Ståhle (MP), Hanna Svensson (S), Joakim Becker (MFF), Katarina Magnusson (Företagarna Ekerö), Bo Öhlin (Nyföretagarcentrum Ekerö), Stefan Pellén (näringslivschef) och Merete Palmberg (Näringslivsrådets sekreterare).