Torghandel

I Ekerö centrum finns det 4 saluplatser för torghandel. Två av dessa är fasta platser och de andra två är tillfälliga platser.

De fasta platserna kan hyras i högst 12 månader och ansökan kan göras tidigast 3 månader innan innevarande upplåtelseperiod löper ut.

De tillfälliga platserna kan hyras i 1-7 dagar och ansökan ska göras senast tre vardagar före aktuell försäljningsdag.

Blankett för ansökan och fullständiga regler hittar du här nedan.

Avgifter

Information och regler

Ansökan om saluplats för torghandel