Brottsoffer

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är till för dig som utsatts för brott och övergrepp och som behöver praktiskt stöd och/eller någon att prata med om det inträffade. Brottsofferjouren samarbetar med polis, socialtjänst, skolor, rättsväsende och andra ideella organisationer.

Brottsofferjourens hjälp är kostnadsfri. 

Unga brottsoffer

Du som är mellan 12 och 21 år och som blivit utsatt för brott eller blivit vittne till brott kan få stöd och hjälp genom Stödcentrum för unga brottsoffer, Nordväst. Stödcentrum erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp, föräldrastöd och medling.

Hjälpen från Stödcentrum kostar ingenting och du behöver inte ha gjort någon polisanmälan innan du vänder dig till oss. Hos Stödcentrum kan du få hjälp att bearbeta händelsen, vittnen kan få individuella samtal och inför rättegång erbjuds brottsoffer, föräldrar och anhöriga stöd. Föräldrar och anhöriga är också välkomna att kontakta oss.

Stödcentrum erbjuder också så kallad medling mellan dig som begått brott och dig som blivit utsatt för brott. Har du begått brott och vill göra en medling måste en polisanmälan ha gjorts först.

Vittnesstöd vid tingsrätten

Tingsrättens vittnesstödjare till för dig som är brottsoffer och vittne till brott och som behöver mänskligt stöd och praktisk hjälp under rättegångsprocessen. Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd kontakta din domstol eller Brottsofferjouren för information.