Relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum (RVC) är en råd- och stödverksamhet för personer över 18 år som varit utsatta för våld av sin partner/f.d. partner eller hedersrelaterat våld och som har gjort en polisanmälan som utreds i Västerort.

Till RVC kan du som är bosatt i Bromma, Hässelby- Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltningar vända dig. Verksamheten vänder sig även till bosatta i Solna stad, Sundbybergs stad och Ekerö kommun.

RVC erbjuder stöd till våldsutsatta personer oavsett könsidentitet. På RVC arbetar två socionomer som har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. RVC-personalen har HBTQ-kompetens.

Vill du få hjälp med ex. skyddat boende eller stödsamtal utan att du gjort en polisanmälan, ska du vända dig till socialtjänsten i den stadsdel/kommun där du bor.

Kontakt

Relationsvåldscentrum (RVC)
E-post: rvc.socialforvaltningen@stockholm.se
Telefon: 010-563 05 40 (mottagningsnummer)
Öppettider: helgfri måndag–fredag kl. 8.00–16.00
Besöksadress: Sundbybergsvägen 9, Solna

RVC erbjuder:

  • Krissamtal under pågående polisutredning
  • Motiverande och stödjande samtal i samband med polisanmälan eller förhör
  • Rådgivning via telefon
  • Praktisk hjälp och information om juridiska och mänskliga rättigheter
  • Medföljning till exempelvis tingsrätten och/eller socialtjänsten
  • Information om rättsprocessen
  • Stöd inför, under och efter eventuell rättegång
  • Ge ökad förståelse för våldet och dess konsekvenser
  • Möjlighet att efter avslutad rättsprocess hänvisa vidare för fortsatt stöd

RVC bygger på samverkan mellan Polisen, Åklagarmyndigheten samt Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad och Ekerö kommun.

Polisen informerar om brott i nära relationer

Polisen informerar om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.
Kom till oss - polisens informationssida om brott i nära relationer (Länk till annan webbplats, http://www.polisen.se/komtilloss/)