Attendo AB är ny utförare

Kullen ligger i Ekerö centrum och drivs på entreprenad av Attendo AB. Kullen har totalt 82 platser för människor med behov av permanent boende eller behov av korttids- och växelvård. 

Under 2010 utökades Kullen med en nybyggd del som är anpassad för personer med demenssjukdom.