Dagverksamhet Ekdungen

entré

Dagverksamheten Ekdungen drivs i kommunal regi på Ekerö. Verksamheten riktas sig till personer med demenssjukdom som fortfarande bor i ordinärt boende.

Man kan ansöka om dagverksamheten via kommunens biståndshandläggare.

Dagverksamheten samt resan till och från Ekdungen är avgiftsfri. Resorna sker med taxi, som bokas av personalen. Endast kostnad för lunch. Maten tillagas på Ekgårdens Äldreboende och hämtas dagligen till Ekdungen. Personal äter tillsammans med gästerna.

På Ekdungen möts du av engagerad, välutbildad och kunnig personal med specialkompetens. Varje gäst får en kontaktman som är behjälplig under vistelsen.

Vi använder oss av genomförandeplan, levnadsberättelse, kvalitetsregister BPSD( beteende mässiga och psykiska symtom vid demens) för att ge personcentrerad bemötande. Personalen ger stöd till anhöriga/närstående i olika situationer.

Syftet är att skapa struktur och meningsfull vardag. Det gör vi genom trygghet, social samvaro, stimulera sinnen och se den enskilde individen. I en välkommande och trivsam miljö fokuserar vi på nuet, med skratt och glädje.

Nyheter

Visa alla nyheter