Aktiviteter

På Ekdungen får du själv vara med och påverka hur du vill att dagen ska ser ut, allt efter dina intressen, vilja och din förmåga. Målet är att ge variation i tillvaron och en balans mellan aktivitet och vila genom att stimulera många olika sinnen och fånga intresset för social samvaro. Vi fokuserar på musik och sång, bild, konst, rörelse, promenader, högläsning och social samvaro. Vi skapar gemenskap och delaktighet genom de vardagliga sysslorna. Vi uppmärksammar högtider och andra festliga tilläfällen.