Aktiviteter

På Ekdungen får du själv vara med och påverka hur du vill att dagen ska ser ut, allt efter dina intressen, vilja och din förmåga. Målet är att stimulera många olika sinnen och fånga intresset för aktiviteter. Vi fokuserar på musik och sång, bild, konst, rörelse, högläsning och social samvaro. Vi skapar gemenskap och delaktighet genom de vardagliga sysslorna. Vi uppmärksammar högtider och andra festliga tilläfällen.