Fritidsverksamhet för äldres samrådsmöten

Här kan du ta del av minnesanteckningar som förs vid Fritidsverksamhet för äldres (FFÄ) samrådsmöten.

Fyra gånger per år bjuds representanter från PRO Ekerö, PRO Färingsö, SPF, Röda korset, Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan, Färingsö församling, Ekerö pastorat och Mälarökyrkan in. Deltar i samrådsmötena gör även anhörigkonsulent Pia Nilsson, och aktivitetssamordnare Ylva Engström.