Välj utförare av medicinsk fotvård här

Godkända utförare av medicinsk fotvård i särskilda boenden i Ekerö kommun

Nedan presenteras de leverantörer som är godkända utförare av medicinsk fotvård i de särskilda boendena inom kommunen.
Vg klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

Ekerö Medicinsk Fotvård
Kontaktuppgifter:
Carmen Holmgren, verksamhetsansvarig
Tfn: 08-560 350 8008-560 350 80
Adress: Jungfrusundsvägen 5, 178 38 Ekerö
Mail: carmenholmgren (at) gmail.com

Ban´s fotvård
Kontaktuppgifter:
Ban Issa, verksamhetsansvarig
Tfn:073-6209311073-6209311
Adress: Slagsta backe 74, 145 74 Norsborg
Mail: ban.issa (at) yahoo.se

Tinas Medicinska Fotvård
Kontaktuppgifter:
Tina Selander, verksamhetsansvarig
Tfn: 08-654 88 4408-654 88 44
Adress: Troxhammar Butiksby, 179 75 Skå
Mail: tina.selander (at) hotmail.com

Lista över ickevalsalternativ:

December: Tinas Medicinska Fotvård

Januari: Ekerö Medicinsk Fotvård

Februari: Ban’s fotvård