Aktiviteter

På Terrassen, vår aktivitetslokal, finns det personal varje vardag mellan kl.09.00-15.30. Vi erbjuder stående aktiviteter men det finns utrymme för andra aktiviteter beroende på årstid och traditioner.

Vår ambition är att tillmötesgå så många av våra boenden i deras önskemål så långt det är möjligt.

Utöver detta finns möjlighet att delta på ett större evenemang till självkostnads pris en gång per månad.

Terrassens aktiviteter

Måndag
10:30-12.00 Bingo
13:30-14.00 Gymnastik
14.00-14.30 Högläsning

Tisdag
10.30-11.00 Gymnastik
11:00-12.00 Pianobar med Åke
13.30 Gudstjänst (jämna veckor) Quiz (ojämna veckor)

Onsdag
10.30-11.00 Gymnastik
11:00-12.00 Högläsning

Torsdag
10:30-12.00 Bingo
13:30-14.00 Gymnastik
14.00-16.00 Bildcirkel

Fredag
10:30-11.00 Gymnastik
11:00-12.00 Högläsning
13:30 Fredagscafé

(Med reservation för eventuella ändringar.)