Färingsöhemmet

 vårblomster 

Färingsöhemmet ligger i natursköna Färentuna och drivs i kommunal regi. Här finns anknytning till lokal historia och en växt- och djur rik miljö.

På Färingsöhemmet finns 40 lägenheter som alla ligger i marknivå med egen uteplats. För korttids- och växelvård finns särskilda lägenheter.

Färingsöhemmet präglas av harmoni, vänskap och en strävan att fylla dagarna tillsammans med glädje. Här flödar livserfarenhet och gammal visdom. Vår innergård inbjuder till både uteaktiviteter och avkoppling. Här kan vi njuta av blommor, fruktträd och bärbuskar.

I aktivitets lokalen finns personal varje vardag. Här erbjuder vi samvaro, gymnastik, bowling, bingo, högläsning, berättarverkstad, målarverkstad, musikframträdanden och fester. Om man vill kan man även delta i vår matlagningsgrupp som samlas regelbundet i matglädjens tecken. Vardag och fest avlöser varandra på Färingsöhemmet.

Önskar man, finns det även möjlighet att ha med sitt husdjur vid inflyttning. Vi har även tillgång till en vårdhund med utbildad personal. Vårdhundteamet erbjuder våra boende så väl individuell aktivitet som aktivitet i grupp.

Nyheter

Visa alla nyheter