Inflyttning

Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal där du tillsammans med kontaktperson och sjuksköterska utformar en genomförandeplan för din vård och omsorg. Du kan alltid ha din anhörig/närstående med.

Skriftlig information med allt du behöver veta får du av oss inför inflyttningen.