Korttids- och växelvård

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att man bor på Söderströmsgården under en sammanhängande kortare eller längre tid. Det kan till exempel vara ett behov av en tids återhämtning och träning efter en sjukhusvistelse eller under en utredning inför kommande behov av vård.

Växelvård

Med växelvård menas att man vistas på Söderströmsgården omväxlande med perioder i det egna hemmet. Tiden på Söderströmsgården varierar från dagar till ett par veckor i taget. Syftet med växelvård kan vara ett behov av mer intensiv träning än vad som kan ges i hemmet eller avlastning i omvårdnadsarbetet för en anhörig.