Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt. All personal har tystnadsplikt

På Söderströmsgården arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, administrativa assistenter och kockar. Bland dessa finns specialkompetens inom palliativ vård, demensvård, vårdhygien och nutrition.

En ansvarig läkare från Ekerö vårdcentral är knuten till Söderströmsgården. Läkaren besöker oss varje vecka. Dels för planerade besök men även för mer akuta ärenden. Övriga tider ordnas besök och kontakt efter behov.