Pedagogiska hjälpmedel

Här är några exempel på de hjälpmedel som vi arbetar med!

Bildschema   

Bildschema

Planerings tavla

Planeringstavla över dagen

Tidur

Timstock                            

ägg klocka

Tidsur