Arbetssätt

Brunna åtar sig att skapa förutsättningar så att hyresgästerna känner trygghet, säkerhet och trivsel i sina hem.

Genom att arbeta med struktur, tydlighet och alternativ kompletterade kommunikation tillgodoses i hyresgästernas önskemål och behov av stöd och service.

bild 1

bild 2

 bild 3