Fritid

Det är viktigt att ha något att göra när man är ledig och har fri tid. Fritid är så mycket! Träffa kompisar, gemenskap i kyrkan, gå på kurs och lära nya saker, dagliga promenaden, dansa och ha roligt.

På Brunna gruppbostad ser kultur och fritid olika ut. Hyresgästernas intressen, traditioner, kultur och även årstid spelar roll. Personligt anpassat stöd är en viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i och ta till sig en aktivitet.

På Fritid LSS arbetar en fritidsassistent med att uppfylla olika önskemål om fritidsaktiveter. Fritidsassistenten samarbetar med fritidsombunden som finns representerade på varje gruppbostad

Exempel på fritidsaktiviteter är:Promenad

Aktiviteter

Länk till Fritid LSS