Personal

Vi som arbetar på Skärviks gruppbostad är ett positivt team, där själ och hjärta är lika viktigt som självständighet och individuell utveckling.

Kommunens tre värdegrundsord har vi översatt på följande sätt:

Professionellt förhållningssätt
Att vara påläst och närvarande i arbetet

Kommunikation - öppen dialog
Lyhörd i uppgiften, högt i tak

Engagemang
Tillit, skapa trygghet, förtroende, ta ansvar, empati, glädje, stolthet