Arbetssätt

Jag bestämmer själv! är en mening som ofta hörs på Ångbåtens serviceboende

Genom en tydlig pedagogik arbetar vi för självständighet och delaktighet. Vi uppmuntrar och ger stöd i att bestämma själv och att fatta egna beslut. Ofta vill man fatta egna beslut, men ibland behöver man också få stöd och vägledning. Det kan vara att man behöver hjälp med att se på saken på olika sätt eller prata om vilka olika alternativ som finns.

Ekonomi är ett exempel där många hyresgäster behöver stöd. Pengarna ska räcka till mycket. I samarbete med gode män, tar vi fram en plan på hur vi ska få pengarna att räcka till.

Ett gemensamt arbetssätt leder till att stödet vi ger är lika oavsett vem som arbetar. En gång i månaden har stödpersonen och hyresgästen ett möte för att följa upp att stödet är det rätta. Var tredje månad har enhetschefen och hyresgästen ett avstämningsmöte och varje år upprättas en ny genomförandeplan som regelbundet följs upp under året. I genomförandeplanen framgår vilket stöd du behöver, vilka önskemål du har och vilka mål som du vill uppnå.