Fritid

Aktiviteter, resor och semester är viktigt. De som bor på Ångbåtens serviceboende har ofta många förslag på aktiviteter och en helg blir aldrig sysslolös. Vi försöker ha en god framförhållning, så att alla önskemål kan uppfyllas. Ibland vill man göra aktiviteter själv med personal och ibland vill man vara tillsammans i en grupp. Ålandsresor och Älghorn är återkommande resmål.

På Fritid LSS arbetar en fritidsassistent med att uppfylla olika önskemål om fritidsaktiveter. Exempel på aktiviteter är

  • bokcirkel
  • musikcafé
  • fotboll

Fritidsassistenten samarbetar med fritidsombunden som finns representerade på varje gruppbostad

Länk till Fritid LS