Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.
Som god man har du därmed ansvar för barnets alla angelägenheter, såväl personliga, ekonomiska som rättsliga. Uppdraget handlar om att se till att allting fungerar bra runt barnet och att hålla regelbundna kontakter med barnet, boendet, skolan, socialtjänsten, det offentliga biträdet, Migrationsverket osv.

Den gode mannen fungerar med andra ord lite som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Gode mannen har inte någon försörjningsplikt gentemot barnet och godmanskapet innebär inte att ansvarara för den faktiska vårdnaden.

På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida finns en lista med konkreta uppgifter för en god man för ensamkommande barn.

Om du är intresserad av uppdrag som god man åt ensamkommande barn så kan du börja med att maila lite information om dig – vem du är, vad du har för erfarenhet, vad du arbetar/har arbetat med, om du har haft liknande uppdrag tidigare, bor du inom kommunen, om du har språkkunskaper som kan vara av nytta i uppdraget osv.

Uppgifterna från din intresseanmälan sparas och om det dyker upp ett uppdrag som vi tror kan passa dig så hör vi av oss och bokar in ett möte där vi berättar mer.
Du kan skicka din intresseanmälan till lovisa.johansson@ekero.se eller till:

Överförmyndaren
Box 205
178 23 Ekerö

Det är många personer som anmält intresse av att vara god man för ensamkommande barn. Vi kan därför inte garantera att du får något uppdrag.