Stöd till barn och ungdom

Fältgruppen

Fältarna på Ekerö

Fältgruppen i Ekerö vänder sig till dig mellan 12-18 år. Vi finns ute på skolor, fritidsgårdar och vid olika ungdomsarrangemang. Med oss kan du prata om allt, för nöjes skull eller om du behöver hjälp. Vi jobbar både dag- och kvällstid. Du kan också nå oss på telefon eller mejl. Kontaktuppgifter till oss hittar du till höger på sidan.
Vi finns på Facebook och Instagram

Är du ung och behöver någon att prata med?

Känner du dig ensam, orolig, är du mobbad på nätet eller i skolan, uttråkad eller upplever att det är otryggt hemma? Alla behöver vi någon att prata med ibland. Vi fältassistenter lyssnar gärna och försöker ge råd. Vi registrerar inte våra samtal och du kan vara anonym när du ringer eller skriver till oss.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi tillhör socialtjänstens förebyggande verksamhet, Familjeteamet, och har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Tystnadsplikten innebär att det du berättar för oss stannar hos oss. Samtidigt är det vår skyldighet enligt lagen att agera om någon far illa. Det kan handla om droger eller att man skadar sig själv eller andra. Anmälningsskyldigheten innebär att vi måste kontakta socialtjänst/föräldrar om vi misstänker att någon far illa. Om vi måste gå vidare med något som du har berättat för oss i förtroende, pratar vi såklart med dig först.

Mer om Fältgruppen

Eftersom ungdomar rör sig över stora områden samverkar fältarbetarna ofta med andra fältgrupper i Stockholmsregionen. I Ekerö kommun samverkar fältarbetarna också med föräldrar, socialtjänst, skola, polis, fritidsgårdar, Arriva, kyrkan, Fabriken, Mini-Maria och Ungdomsmottagningen. Vi informerar också föräldrar om alkohol och droger.

BRIS

Till Bris, barnens hjälptelefon kan du ringa om du känner dig ensam, rädd, mobbad eller på annat sätt har det svårt och vill prata med någon. Bris är till för dig som är under 18 år. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen och är gratis.