Råd- och stödverksamhet till familjer

- Som förälder kan man ha många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling och barnuppfostran, men även kring den egna föräldrarollen.

- Konflikter i familjen kan påverka relationer och samspel, så att man kan behöva prata med någon utomstående.

- Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess former.
Vi träffar gärna hela familjen men även delar av familjen eller bara föräldrar.

- Du/ni får råd och stöd av kommunens egna familjebehandlare och skolkuratorer.
Vi erbjuder 1 till 5 samtal. Samtalen kostar ingenting.

Råd- och stödverksamheten startade i februari 2013. Det är en verksamhet som riktar sig till familjer boende i Ekerö kommun. Den är kostnadsfri och det förs inte några journalanteckningar. Man kan få upp till fem samtal.

Råd- och stödverksamheten är en samverkan mellan skola och socialtjänsten.

Från och med november 2014 kommer socialtjänstens verksamhet att vara i Familjeteamets lokaler på Ekuddsvägen 42.

Du är välkommen att ringa för att boka en tid eller för att få mer information om verksamheten.

Kontakt:

Familjeteamet: 08-124 570 09

Ulrika Wiklund: 073-660 40 29

Åsa Karström: 073-660 40 84