För utförare enligt LOV

I enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) upphandlar Ekerö kommun följande tjänster:

  • hemtjänst
  • medicinsk fotvård för personer i särskilt boende
  • ledsagarservice och avlösarservice
  • familjerådgivning
  • boendestöd

För att få bedriva verksamhet inom Ekerö kommuns kundvalssystem krävs tillstånd från kommunen. Förfrågningsunderlag samt ansökningsformulär finns att hämta nedan. Ansökan om att bli godkänd utförare för familjerådgivning och boendestöd görs via e-avrop.

Frågor gällande upphandling enligt LOV kan besvaras av:

Johan Adner, upphandlare
Lena Burman Johansson, socialchef (hemtjänst, medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice)
Karolina Nygren, utvecklingsledare (hemtjänst, medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice, boendestöd)
Britt-Marie Fransson, chef Barn- och ungdomsenheten (familjerådgivning)
Tel. 08-124 571 00

Hemtjänst

Förfrågningsunderlag
Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer t o m 2019-03-31

Medicinsk fotvård

Förfrågningsunderlag
Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer t o m 2019-03-31

Ledsagarservice och avlösarservice

Förfrågningsunderlag
Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer t o m 2019-03-31

Familjerådgivning

Förfrågningsunderlag
Ansökan görs endast via e-avrop. Klicka här för att komma dit

Ersättningsnivåer t o m 2019-03-31

Boendestöd

Förfrågningsunderlag
Ansökan görs via e-avrop. Klicka här för att komma dit

Ersättningsnivåer t o m 2019-03-31