Borgerlig vigsel

Går du och din partner i giftastankar?  I Ekerö kommun kan ni gifta er borgerligt. Vigseln hålls av vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen.

Hindersprövning och intyg om vigsel

Innan ni bokar tid för vigsel ansöker ni om hindersprövning hos Skatteverket. Ett hinder kan till exempel vara att en eller båda parter är minderåriga, att parterna är släkt eller att en tidigare skilsmässa inte vunnit laga kraft.

Blanketten hämtar ni från  Skatteverkets webbplats. Blanketten ska fyllas i av båda parter och skickas till Skatteverket. Om det inte finns något hinder för giftermål får ni hem två intyg. Intyg hindersprövning och intyg vigsel. Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas in till oss i god tid före vigseln.

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig - om du inte ansöker om att byta det eller lägga till ett namn. Blanketten finns på samma ställe som blanketten för hindersprövning.

Plats och tid för vigsel

Ekerö kommun erbjuder vigsel i kommunhuset under ordinarie öppettider samt i vigselrummet på Ekebyhovs slott vid vissa i förväg bestämda helger. Under sommarmånaderna juli/augusti genomförs generellt sett inga vigslar i kommunhuset.

Ekebyhovs slott - tillgängliga datum och tider för 2019

Tider som kan bokas är kl 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 och 14.00.

Datum Helgdagar
lördag 20/4 Påskafton - Obs! Inga lediga tider
söndag 21/4 Påskdagen - Obs! Inga lediga tider
torsdag 30/5 Kristi Himmelfärdsdag - Obs! Inga lediga tider
torsdag 6/6

Drop-in vigsel, Drottningholms slottspark kl. 11-15:00

lördag 8/6 Pingstafton - Obs! Inga lediga tider
lördag 2/11 Alla Helgons dag - Obs! Inga lediga tider
tisdag 31/12 Nyårsafton - Obs! Inga lediga tider

Max antal personer vid vigseln i kommunhuset är 6 personer inklusive brudparet och på Ekebyhovs slotts vigselrum är det 10 personer inklusive brudparet.

Väljer ni att inte viga er på någon av de beslutade datumen på Ekebyhovs slott eller i kommunhuset vid ordinarie öppethållande så måste ni själva kontakta en vigselförrättare och tillsammans komma överens om tid och plats.

Vigselförrättarna är 9 stycken av Länsstyrelsen utsedda personer som turas om enligt ett uppgjort schema.

Boka vigsel

Tid för borgerlig vigsel i kommunhuset eller Ekebyhovs slott (enligt ovan angivna datum) bokas via Ekerö kommun på telefon 08-124 571 00 eller via e-post info@ekero.se. För vigsel på Ekebyhovs slott (enligt ovan angivna datum) måste vi få bokning minst 3 veckor i förväg.

För vigsel övriga tider och platser kontaktas vigselförrättarna direkt, se kontaktuppgifter via länk för Användbara länkar.

Vid vigseln

Vid vigseln ska två myndiga vittnen närvara, brudparet utser själva sina vittnen. Både brudpar och vittnen ska ha med sig giltig legitimation. Om brudparet inte har egna vittnen kan två tjänstemän i Ekerö kommun vara med om vigseln är i kommunhuset. Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan även vara vittne.

Brudparet får ett vigselbevis efter vigseln. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Det kostar inget att vigas om någon av parterna är folkbokförd i kommunen. Om ingen av er är folkbokförd i kommunen betalar ni en administrativ avgift på 500 kr. Kommunen skickar en faktura till en av parterna och avgiften ska vara betald i god tid före vigseln.

Om vigseln är på någon annan plats än i kommunhuset eller på Ekebyhovs slott har vigselförrättaren rätt att begära ersättning för resa till och från vigsel platsen. Detta bekostas av paret efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Efter vigseln

Ekerö kommun underrättar sedan Skatteverket om att vigseln ägt rum. Tidigast en vecka efter vigseln kan Skatteverket lämna ut personbevis.

Könsneutralt äktenskap

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Lagen om registrerat partnerskap upphörde att gälla 1 maj 2009. Ni som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om ni inte väljer att omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Anmälan görs till Skatteverket.