Är du god man eller förvaltare?

Blanketter

Våra blanketter finns tillgängliga här. Flera av blanketterna finns som ifyllningsbara PDF. Observera att även om du använder ifyllningsbara blanketter så måste blanketten skrivas ut och skrivas under för hand. Om du har några problem med att använda de ifyllningsbara blanketterna, vänligen kontakta oss. Vi arbetar just nu med att uppdatera våra blanketter och vi tar gärna emot synpunkter och feedback!

Aktuellt på överförmyndaren

Vi arbetar just nu med instämpling och förstakontroll av inkomna årsräkningar. Den 1 mars drar vår granskningsperiod igång och vi har som mål att alla årsräkningar som inkommit kompletta före den 1 mars också ska vara granskade den 30 juni. Om du har frågor kring årsräkningarna så är du välkommen att kontakta oss på kansliet. Den 20 februari hölls en utbildningskväll om årsräkningar. Om du vill få powerpointpresentationer från utbildningen, vänligen ta kontakt med oss.