Kostar det att ha god man eller förvaltare?

Gode mannen/förvaltaren väljer själv om han eller hon vill begära arvode för uppdraget.

Arvode utgår normalt i samband med att årsräkningen granskas och beslutet tas av överförmyndaren, vilket kan överklagas till tingsrätten. Det utgår inget fast arvode utan en bedömning görs i varje enskilt fall med vägledning av rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Huvudregeln är att huvudmannen själv ska stå kostnaden för arvodet.