Vem kan bli god man eller förvaltare?

Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. (föräldrabalken 11 kap 12 §)

Vilka krav som ställs på en god man/förvaltare varierar beroende på hur uppdraget ser ut. Överförmyndaren, liksom tingsrätten, gör alltid en bedömning om en föreslagen god man/förvaltare är lämplig för uppdraget. Dels sker en formell kontroll mot brottsregistret, kronofogden och i vissa fall socialtjänsten, dels sker en bedömning i det enskilda fallet där man tittar på vilka behov som finns för huvudmannen och hur dennes situation ser ut. Ofta vill en anhörig ställa upp och vanligtvis brukar det fungera bra men det är ingen rättighet för en anhörig att förordnas som god man. Om det inte finns någon anhörig eller vän som kan hjälpa till eller som bedöms som lämplig så kan överförmyndaren i de flesta fall föreslå en god man/förvaltare.