Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren söker ständigt efter nya gode män och förvaltare som önskar göra en insats för andra. Uppdraget är ett ideellt engagemang men ett skäligt arvode utgår om man begär det.

Vi söker personer som kan hantera en vardagsekonomi och som förstår hur samhällets olika instanser fungerar. Eftersom det ena uppdraget inte är det andra likt kan det variera vilka övriga egenskaper en lämplig god man bör ha. Samtliga gode män och förvaltare kontrolleras hos Kronofogden och hos Rikspolisstyrelsen men kontroller kan även ske hos Socialtjänsten.

Om du är intresserad av att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare är du välkommen att kontakta överförmyndaren. Våra kontaktuppgifter finner du till höger.