Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är en insats som kan ges i de fall en anhörig ger omfattande stöd och vård och behöver avlösning. Insatsen innebär att personal kommer hem till er och hjälper till i hemmet så att den som vårdar i vanliga fall till exempel ska kunna uträtta ärenden, ta hand om syskon eller göra andra saker. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer, alla dagar i veckan och tider på dygnet.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om avlösarservice genom kommunens handläggare, som du når via Ekerö direkt.

Valfrihet

I Ekerö kommun gäller kundval inom avlösarservice. Det betyder att du som har eller ska börja med avlösarservice själv väljer utförare som är godkänd av kommunen. Information om de olika utförarna finns i menyn. Kundvalet ger dig möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Om du inte själv vill välja

Om du inte själv vill välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det betyder att du tilldelas någon av våra utförare. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Välj utförare här

Nedan presenteras kommunens godkända utförare av avlösarservice.

När du valt utförare meddelar du detta till din handläggare som därefter skickar en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som ska godkännas av dig och av ansvarig personal hos utföraren.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med ditt val av utförare har du alltid möjlighet att byta, du meddelar detta till din handläggare.

Godkända utförare

Revida Omsorg

Kontaktuppgifter:
Lamula Thorén, verksamhetschef
Telefon: 08-400 211 25
Christina Jablonski, enhetschef
Telefon: 072-327 92 77
Adress: Tranebergsvägen 33, 167 45 Bromma
Mail: info@revida.se, christina.jablonski@revida.se
Informationsdokument om utföraren: Revida Omsorg
Hemsida: Revida Omsorg

Kommunal utförare

Kontaktuppgifter:
Kerkko Kvimark, enhetschef
Telefon: 08-124 574 04
Mail: kerkko.kvimark@ekero.se
Informationsdokument om utföraren: Kommer inom kort
Hemsida: Kommunal utförare