Föreningen Lugnet

Ekerö kommun har ett avtal med Föreningen Lugnet som bedriver boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS på Munsö. Verksamheten drivs utifrån en läkepedagogisk/socialterapeutisk inriktning.

Kontaktuppgifter till Lugnet:

Ewa Norrgård, verksamhetschef
Tel: 08-121 348 30
E-post: lugnet.munso@telia.com