Träffpunkt Solrosen

Solros

Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Träffpunkten Solrosen, som är en öppen verksamhet för den som mår psykiskt dåligt. Dit kan vi gå tillsammans om du önskar stöd i att bryta isolering och/eller att träffa nya människor. Solrosen erbjuder olika kurser, aktiviteter och gemenskap.

Se länkar till höger för mer information och för att se en film producerad av Solrosen.