Välj utförare här

Nedan presenteras kommunens godkända utförare av boendestöd.

När du valt utförare meddelar du detta till din handläggare som därefter skickar en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som ska godkännas av dig och av ansvarig personal hos utföraren.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med ditt val av utförare har du alltid möjlighet att byta, du meddelar detta till din handläggare.

Godkända utförare

Klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

AdeoCare AB

Kontaktuppgifter:
Annica Palm Wallin, gruppchef
Telefon 070-42 99 971  
Mail: annica.palm-wallin (at) adeocare.se
Hilde Knapasjö, verksamhetschef
Telefon 070-710 93 00
Telefon kontor 08-731 94 70
Adress: Bryggavägen 110, 178 31 Ekerö
Mail: info (at) adeocare.se
Informationsdokument om utföraren: AdeoCare
Hemsida: AdeoCare

Ekerö boendestöd

Kontaktuppgifter:
Eva Busch, enhetschef
Telefon: 08 12 45 77 34, 08 12 45 77 34
E-post: Eva.busch(at)ekero.se
Carina Fohlin, sektionschef
Telefon 08 12 45 72 51, 08 12 45 72 51
E-post: Carina.fohlin(at)ekero.se
Postadress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö
Informationsdokument om utföraren: Ekerö boendestöd
Hemsida: Ekerö boendestöd

Sympati AB

Kontaktuppgifter:
Torbjörn Gustafsson, verksamhetschef
Telefon: 072-250 69 58
E-post: info(at)sympatigruppen.se
Postadress: Bragevägen 19, 114 24 Stockholm
Informationsdokument om utföraren: Sympati AB
Hemsida: Sympati AB

Lista över ickevalsalternativ

September: Sympati AB

Oktober: Ekerö Boendestöd

November: Adeocare AB