Välj utförare här

Nedan presenteras kommunens godkända utförare av boendestöd.

När du valt utförare meddelar du detta till din handläggare som därefter skickar en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som ska godkännas av dig och av ansvarig personal hos utföraren.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med ditt val av utförare har du alltid möjlighet att byta, du meddelar detta till din handläggare.

Godkända utförare

Klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

AdeoCare AB

Kontaktuppgifter:
Hilde Knapasjö, verksamhetsansvarig
Tfn: 08-522 978 14 
E-post: Hilde.knapasjo(at)adeocare.se
Annika Lassesson, teamledare
Tfn: 070-431 17 59
E-post: annika.lassesson(at)adeocare.se
Besöksadress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö
Postadress: Teknologgatan 8 C, 113 60 Stockholm
Informationsdokument om utföraren: AdeoCare
Hemsida: AdeoCare

Ekerö boendestöd

Kontaktuppgifter:
Eva Busch, enhetschef
Telefon: 08 12 45 77 34, 08 12 45 77 34
E-post: Eva.busch(at)ekero.se
Carina Fohlin, sektionschef
Telefon 08 12 45 72 51, 08 12 45 72 51
E-post: Carina.fohlin(at)ekero.se
Postadress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö
Informationsdokument om utföraren: Ekerö boendestöd
Hemsida: Ekerö boendestöd

Sympati AB

Kontaktuppgifter:
Torbjörn Gustafsson, verksamhetschef
Telefon: 072-250 69 58
E-post: info(at)sympatigruppen.se
Postadress: Bragevägen 19, 114 24 Stockholm
Informationsdokument om utföraren: Sympati AB
Hemsida: Sympati AB

Lista över ickevalsalternativ

Mars: Sympati AB

April: Ekerö boendestöd

Maj: AdeoCare AB