Kontakt- mannaskap

Du kommer att erbjudas en kontaktperson och det är kontaktpersonen som ska göra de flesta besöken hos dig

Tillsammans med din kontaktperson utformas en plan utifrån dina beviljade insatser, behov och intressen. Vi kallar planen för genomförandeplan. Vi tar hänsyn till att även små detaljer i dina rutiner är viktiga. Vi vill att du ska känna dig respekterad, delaktig och trygg i den omvårdnad som vi ger dig. Dina insatser ska ges utifrån dina individuella behov med respekt för din rätt att leva ett självständigt liv.

Vi strävar efter att du ska förbli aktiv i vardagen där utgångspunkten är hjälp till självhjälp. För att öka ditt inflytande har vi ett flexibelt arbetssätt. Vi vill så långt som möjligt tillmötesgå din önskan om att själv kunna påverka hur du vill ha din hjälp.

Skulle du inte vara nöjd med din kontaktperson, finns det alltid möjlighet att få byta.