Kvalificerad hemtjänst

Qualis - lösningen för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen

Kraven på kvalitetssäkring av äldreomsorgen blir allt mer påtagliga. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av bland annat den kommunala äldreomsorgen. Qualis erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa.

I augusti 2010 granskades Ekerö hemtjänst av två externa granskare från Q-steps Kvalitetsgranskning AB. För att klara certifieringen måste verksamheten visa på att samtliga styrdokument är levande i verksamheten och ger en kvalitet för kunden.

De viktigaste "kvalitetsområdena" i äldreomsorgen är följande:

Huvudprocessen - kärnverksamheten, huvuduppdraget

  • Trygghet och trivsel
  • Delaktighet och medansvar
  • Integritet
  • Bemötande

Stödprocessen - de stödprocesser som är en förutsättning för hög kvalitet i huvuduppdraget

  • Organisation
  • Styrning och ledarskap
  • Kommunikation
  • Kompetens
  • Resursutnyttjande
  • Image
certifiering