Till dig som är anhörig

Anhörigstöd är en prioriterad fråga i Ekerö kommun. Här bedrivs ett utvecklingsarbete med landstinget, frivilligorganisationerna och kyrkan. Ekerö hemtjänst har ett nära samarbete med kommunens anhörigkonsulent som kan hjälpa till med rådgivning, vägledning och stödsamtal. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupper som är ett samarbete med Röda korset, svenska kyrkan och Ekerö kommun.

Avlastning av närstående innebär övertagande av närståendes vård och omsorg eller stöd och service till berörd person. Insatsen ges i samråd med den enskilde. Stöd och avlastning underlättar för dem som vårdar närstående äldre som är långvarigt sjuka eller som har funktionsnedsättningar. Anhörigavlastning där hemtjänstpersonal kommer till er och avlöser dig som anhörigvårdare, är en biståndsbedömd insats och beviljas av biståndshandläggaren i kommunen.

Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta hemtjänstpersonal, biträdande enhetschef, sektionschef eller biståndshandläggare.