Snöskottning/halkbekämpning

Regler för snöskottning/halkbekämpning vintern 2015/2016

 

Följande gäller endast för personer med beslut från biståndshandläggare. För att ansöka kontakta Ekerö direkt på tel 08-124 571 00. 

Snöskottning/halkbekämpning kan erhållas efter behovsbedömning av äldreomsorgens biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Under säsongen är denna insats avgiftsfri. 

Snöskottning utförs automatiskt under vardagar om det kommit 15-20 cm snö eller mer. Om bistånd med snöskottning beviljats behöver man inte ringa för att arbetet ska utföras.  Vid ymnigt snöfall kan tidpunkten för snöröjningen fördröjas, väntetiden kan då uppgå till 2 dagar. Den som inte kan eller vill vänta 2 dagar utan måste ha snöskottning snabbare utförd får kontakta annan utförare och bekosta detta själv. 

Har det kommit mindre snö än 15-20 cm och det innebär stora svårigheter genom att vallar och drivor bildats eller att ishalka uppstått kontakta

  • Arbetsmarknadsenheten för områdena Lovö samt från Tappströmsbron till Sandudden: Telefon 073-661 41 11 Säkrast mellan 07.00-07.30, dock senast 13.00. Om samtalet inkommer efter 13.00 utförs snöskottning/halk-bekämpning dagen efter.
    OBS! Telefonsvarare.
  • Mälaröåkarna (SMLBC) för områdena Adelsö, Munsö och Färingsö: Adelsö: 076-248 03 58, Munsö och Färingsö: 072-013 29 79

 

Snöskottning sker av följande ytor:

  • från dörr till brevlåda, gången ska vara motsvarande en rullstolsbredd
  • från dörr till soptunna, gången ska vara motsvarande en rullstolsbredd

Den som själv håller med sand eller salt, kan få hjälp med halkbekämpning. 

OBS! Endast den som är rullstolsburen eller på annat sätt har stora funktionshinder kan efter beslut från biståndshandläggare eller LSS-handläggare även få hjälp lördag, söndag och helgdag av Mälaröåkarna (SMLBC) på följande telefonnummer: Lovö, Ekerö, Munsö och Färingsö: 072-013 29 79,  Adelsö: 076-248 03 58. 

OBS!  Under perioden 23 december 2015 till 10 januari 2016  är Arbetsmarknadsenheten inte tillgänglig, kontakta Mälaröåkarna under denna period på telefonnummer: Lovö, Ekerö, Munsö och Färingsö: 072-013 29 79
Adelsö: 076-248 03 58.