Beslut

Om din ansökan beviljas skickas ett skriftligt besked med uppgift om godkända åtgärder och bidragsbelopp till dig.

Om din ansökan avslås skickas ett skriftligt överklagningsbart beslut till dig.