Samhällsorientering - utbildning

Samhällsorientering är en utbildning för dig som är ny i Sverige. Utbildningen gäller dig som har en etableringsplan på Arbetsförmedlingen och i vissa fall för dig som har kommit som anhöriginvandrare och är i åldern 18-65 år.

Kursen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Kursen hålls på flera olika platser i Stockholmsområdet.

Under 60 timmar får du möjlighet till ny kunskap på ditt eget språk och du får också chans att diskutera och ställa frågor. Ämnen som diskuteras är bland annat hur man söker arbete, olika sätt att se på barn och barnuppfostran, hur man söker vård och hur man hittar en bostad. Det ingår oftast studiebesök hos någon myndighet eller ett museum. Om det inte går att ordna utbildning på ditt modersmål får du samhällsorientering på svenska med tolk. Du kan läsa mer om kursen här: http://www.nyistockholm.se

Du som har en etableringsplan anmäls till samhällsorienteringen genom handläggaren på Arbetsförmedlingen. Du som har kommit till Sverige som anhörig ska anmäla dig genom kommunen. Du ringer då till Ekerö direkt på telefonnummer 08-124 571 00 för att anmäla dig.

Om du går på gymnasiet, är arbetskraftsinvandrare, gäststuderande/forskare eller om du kommer  från ett land inom EES har du inte rätt att delta i utbildningen. Du ska ha börjat samhällsorienteringen senast tre år efter att du blev folkbokförd i en kommun.