Konsumentvägledning

Ekerö kommun erbjuder kommunens invånare konsumentvägledningstjänster 4 timmar i veckan. Hos vår konsumentvägledare kan du få kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor som rör bland annat

  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter
  • Upplysningar om vart man kan vända sig
  • Konsumenträttsliga råd
  • Hushållsekonomisk rådgivning
  • Reklamationsrätt och råd före köp av varor