2017-08-28 Omsorg och hjälp | Info | Öar utan gränser

Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer

Socialnämnden delar ut en utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som aktivt arbetar för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag.
Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas föreningar/organisationer som tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller som bedriver arbete som kan ses som ett komplement till Socialnämndens verksamheter.

För ansökningsblankett och mer utförlig information om utmärkelsen vänligen se www.ekero.se

Ansökan om utmärkelsen ska skickas/lämnas till:

Socialnämnden, Box 205 178 23 Ekerö eller via e-post: socialnamnden@ekero.se

Senast den 30 september 2017.

Upplysningar om utmärkelsen kan lämnas av: Camilla Östlund, nämndsekreterare e-post: socialnamnden@ekero.se Tel: 08-124 571 00