2017-07-26 Omsorg och hjälp | Solrosen

Detta gäller i sommar på Solrosen

Till och med augusti har flertalet av våra kurser sommarlov. Kontakta oss för information om veckoaktiviteter.

Våra öppettider är som vanligt.

Nytt höstschema kommer i månadsskiftet augusti-september.