Taxor och Avgifter

En kommun har rätt att ta ut avgifter för många av de tjänster som tillhandahålls. De avgifter och taxor som Kommunfullmäktige och Socialnämnden har fastställt hittar du på flikarna till vänster.