Synpunkts- och klagomålshantering

Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras.

A4 blanketten - Synpunkts- och klagomålshantering - lämnas direkt till verksamhetens personal eller i för ändamålet märkt brevlåda utanför expeditionen. Denna blankett leder till en återkoppling, åtgärd och eventuell uppföljning från ansvarig chef

bild på kortet

A5 blanketten - Vad tycker du? - är kortfattad och lämnas antingen direkt till verksamheten eller skickas till socialnämnden

bild på kortet