Pågående trafikprojekt

Ekerövägen i höjd med Wrangels väg

Vägarbetet innebär att en ny cirkulationsplats/rondell med anslutning mot nytt bostadsområde som planeras mellan Ekerövägen och befintliga fastigheter tillhörande Ekerö Bostäder vid Wrangels väg. Läs mer om projektet

Breddning av Ekerövägen

Trafikverket och Ekerö kommun vill förbättra trafiksituationen på väg 261, Ekerövägen. Trafikverket arbetar med en förstudie för att kartlägga förutsättningar och möjliga åtgärder för vägen. Läs mer om Ekerövägen.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorvägsförbindelse som kommer gå från E 4/E 20 Kungens kurva i söder till E 4 Häggvik i norr. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 km, föreslås gå i tunnel. Ekerö kommun ansluts till leden via angöringar från Ekerövägen väg 261 på Lovö.

Projektledare

Riggert Andersson
Trafikverket Region Stockholm
riggert.andersson (at) trafikverket.se
08-757 69 72

Läs mer om Förbifart Stockholm.