Breddning av Ekerövägen

Trafikverket och Ekerö kommun vill förbättra trafiksituationen på väg 261, Ekerövägen. Trafikverket arbetar med en förstudie för att kartlägga förutsättningar och möjliga åtgärder för vägen.

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Vag-261-Ekerovagen-/