Parkeringsövervakning

 Det är gratis att parkera bilen på alla SL:s parkeringar.

Vår parkeringsövervakning sköts av Securitas med uniformerade parkeringsvakter.

Parkeringsövervakningen är i första hand för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer reglerna.

Infartsparkeringar i Ekerö kommun

Kommunhuset i Tappström 270 parkeringsplatser

Tegelbruksvägen 10 i Tappström 99 parkeringsplatser

Ekeby 10 parkeringsplatser

Färentuna kyrka 16 parkeringsplatser

Hammargården 16 parkeringsplatser

Jungfrusund 28 parkeringsplatser

Svanhagen 50 parkeringsplatser

Stenby, Adelsö 17 parkeringsplatser

Svartsjö 10 parkeringsplatser

Träkvista idrottsplats 100 parkeringsplatser