Lokala trafikföreskrifter

Som komplement till de vanliga trafikreglerna finns det Lokala trafikföreskrifter (LTF).

De lokala reglerna gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Alla Ekerös lokala trafikföreskrifter finns i den gemensamma databasen Svensk Trafikföresskriftsamling.

Om du har förslag eller klagomål vänd dig då till någon av nedanstående:

Inom tättbebyggt område

Ansökan lämnas till Stadsarkitektkontoret (såsom t ex parkeringsförbud, stannade och hastighetsbegränsning). Byggnadsnämnden har uppdraget att vara trafiknämnd i Ekerö kommun och beslutar bland annat om lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsåtgärder.

Utanför tättbebyggt område

Länsstyrelsen beslutar.
Ansökan skickas då till:

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Trafikenheten
Box 22067
104 22  STOCKHOLM